Facebook Twitter YouTube E-mail

Hỗ trợ tiếng Việt.: Usagi

Usagi

Một fangirl vô cùng bình thường. Thích nhạc Nhật nói chung, đặc biệt là w-inds., MIYAVI và Hikki (rất nhiều số 1 XD). Luôn muốn được làm mọi thứ theo cách riêng của mình, ghét bị làm phiền.

Home Staff Hỗ trợ tiếng Việt.: Usagi