Facebook Twitter YouTube E-mail

Chiến dịch gửi thư tập thể

Một kế hoạch đã được đưa ra vào mùa hè năm 2010 là chúng tôi sẽ nhận những lá thư từ các fan và gửi chúng đến thùng quà tặng đặt tại một trong các buổi live thuộc live tour Another World. Rất nhiều fan từ các quốc gia khác nhau đã gửi thư và cả những món quà đến w-inds. worldwide, và tất cả đã được chuyển đến w-inds. cùng với các thông điệp của fan nước ngoài được trích từ Bản kiến nghị thành lập FC quốc tế.

Hình ảnh của túi quà gồm thư và tặng phẩm từ fan.

Home Các dự án Chiến dịch gửi thư tập thể