Facebook Twitter YouTube E-mail

Bản kiến nghị thành lập Fanclub quốc tế

Một bản kiến nghị gửi tới Vision Factory đã được w-inds. worldwide lập ra vào ngày 7/5/2010 nhằm đề nghị w-inds. day (FC chính thức của w-inds. tại Nhật) thành lập chi nhánh quốc tế dành cho fan tại nước ngoài. Cho tới nay, đã có hơn 1000 fan đóng góp chữ ký và tiếng nói của mình. Vào đây để biết thêm chi tiết!

Home Các dự án Bản kiến nghị thành lập Fanclub quốc tế