Facebook Twitter YouTube E-mail

Video thăm dò ý kiến từ fan.

Gồm các video được post lên định kỳ tổng hợp clip của các fan từ kháp nơi trả lời những câu hỏi được đặt ra bởi w-inds. worldwide. Những video này đã được chính Ryuichi đề cập đến trong các tweet của anh không chỉ một mà rất nhiều lần! [1][2]

Cho tới nay đã có 2 seri video được thực hiện. Các bạn có thể xem tại trang YouTube chính thức của chúng tôi dưới đây 😀

Home Các dự án Video thăm dò ý kiến từ fan.