Facebook Twitter YouTube E-mail

Facebook Group

Trước nhu cầu cần có một diễn đàn dành riêng cho fan w-inds. sử dụng tiếng Anh, Facebook group “w-inds. worldwide“ đã ra đời và trở thành nơi để các fan từ mọi quốc gia gặp gỡ nhau, hay thâm chí là để tìm những người bạn cũng sở thích trong cùng thành phố hay đất nước chẳng hạn :) Hoạt động trên group luôn rất sôi nổi và bạn có thể làm quen với rất nhiều fan từ mọi nơi trên thế giới, vậy tại sao không thử tham gia với chúng tôi ngay bây giờ nhỉ? FACEBOOK

Home Các dự án Facebook Group