Facebook Twitter YouTube E-mail

Cuộc thi “w-inds. FCLT 2011 To My Fans”

Đầu năm 2011, một cuộc thi nhỏ đã được tổ chức. 5 người may mắn được chọn ra nhờ bốc thăm sẽ có quyền nhờ w-inds. worldwide mua một trong những món hàng đặc biệt chỉ bán tại FCLT của w-inds. mang tên “To My Fans”.

Home Về w-inds. worldwide Hàng hóa Cuộc thi “w-inds. FCLT 2011 To My Fans”