Facebook Twitter YouTube E-mail

Chào mừng đến với w-inds. worldwide!

Đây là một website không chính thức dành cho w-inds. fan từ mọi nơi trên thế giới. Hãy cùng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với w-inds.! Trang web chính thức của w-inds. tại đây w-inds.tv Chúng tôi vẫn đang làm việc để có thể dịch trang web này sang ngôn ngữ của bạn. Xin hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nhé ^^! http://www.youtube.com/watch?v=aatd110elGw


We are no longer taking requests to apply for tickets for w-inds.’s 2012 summer live tour. Follow us on twitter in case we find extra tickets.


Nếu bạn mong muốn đóng góp để dịch trang web này sang một ngôn ngữ mà chúng tôi chưa có, xin hãy gửi e-mail đến staff@windsworldwide.com!